[vc_row][vc_column width=”1/4″][vc_column_text]

Announcements

[/vc_column_text][vc_single_image image=”1337″ img_size=”400×400″][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

03. april 2019.
NBI za realizaciju projekta New Emancipation Model for Sustainable Roma Community raspisuje poziv za angažovanje eksperta za ljudska prava.
Obim posla bi uključio sledeće poslove:
1. učešće u pripremi desktop analize i analize potreba  specifično za oblast ljudskih prava, uz druge srodne aspekte socijalne inkluzije romske zajednice;
2. analiza važećeg pravnog okvira, lokalnih propisa i strateškog okvira koji se odnosi na oblast za koju je ekspert angažovan;
3. analizu stanja koja podrazumeva: ocenu razvoja i kapaciteta, stanje datog sistema i njegovih podsistema, procenu rizika i mogućnosti za unapređenje u oblasti ljudskih prava;
4. priprema materijala za rad fokus grupe u specifičnoj oblasti za koju je ekspert angažovan (ljudska prava), a u saradnji sa stručnim timom NBI i PALGO centra, predstavnicima jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuju projektne aktivnosti i drugim akterima;
5. dostavljanje materijala neophodnih za izradu finalne verzije novog modela emancipacije za održivu romsku zajednicu;
6. drugi poslovi koji bi uključivali ekspertizu u ljudskim pravima prema dogovoru sa projektnim koordinatorom.
Potrebno je da se zainteresovani jave na broj 0638005935 do 15. aprila u 17h, nakon čega će dobiti obaveštenja o razgovoru za angažovanje.

[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]3. april 2019.

 

NBI za realizaciju projekta New Emancipation Model for Sustainable Roma Community raspisuje poziv za angažovanje eksperta za rodnu ravnopravnost.

Obim posla bi uključio sledeće poslove:


1. učešće u pripremi desktop analize i analize potreba  specifično za oblast rodne ravnopravnosti, uz druge srodne aspekte socijalne inkluzije romske zajednice;
2. analiza važećeg pravnog okvira, lokalnih propisa i strateškog okvira koji se odnosi na oblast za koju je ekspert angažovan;
3. analizu stanja koja podrazumeva: ocenu razvoja i kapaciteta, stanje datog sistema i njegovih podsistema, procenu rizika i mogućnosti za unapređenje u oblasti rodne ravnopravnosti;
4. priprema materijala za rad fokus grupe u specifičnoj oblasti za koju je ekspert angažovan (rodna ravnopranost), a u saradnji sa stručnim timom NBI i PALGO centra, predstavnicima jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuju projektne aktivnosti i drugim akterima;
5. dostavljanje materijala neophodnih za izradu finalne verzije novog modela emancipacije za održivu romsku zajednicu;
6. drugi poslovi koji bi uključivali ekspertizu koji se odnosi na rodnu ravnopravnost prema dogovoru sa projektnim koordinatorom.

 

Potrebno je da se zainteresovani jave na broj 0638005935 do 15. aprila u 17h, nakon čega će dobiti obaveštenja o razgovoru za angažovanje.[/vc_column_text][vc_separator][vc_column_text]3. april 2019.

 

NBI za realizaciju projekta New Emancipation Model for Sustainable Roma Community raspisuje poziv za angažovanje eksperta za pitanje kulture.

Obim posla bi uključio sledeće poslove:


1. učešće u pripremi desktop analize i analize potreba  specifično za oblast kultur, uz druge srodne aspekte socijalne inkluzije romske zajednice;
2. analiza važećeg pravnog okvira, lokalnih propisa i strateškog okvira koji se odnosi na oblast za koju je ekspert angažovan;
3. analizu stanja koja podrazumeva: ocenu razvoja i kapaciteta, stanje datog sistema i njegovih podsistema, procenu rizika i mogućnosti za unapređenje u oblasti kulture;
4. priprema materijala za rad fokus grupe u specifičnoj oblasti za koju je ekspert angažovan (pitanja kulture, a u saradnji sa stručnim timom NBI i PALGO centra, predstavnicima jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se organizuju projektne aktivnosti i drugim akterima;
5. dostavljanje materijala neophodnih za izradu finalne verzije novog modela emancipacije za održivu romsku zajednicu;
6. drugi poslovi koji bi uključivali ekspertizu u pitanjima kulture prema dogovoru sa projektnim koordinatorom.

 

Potrebno je da se zainteresovani jave na broj 0638005935 do 15. aprila u 17h, nakon čega će dobiti obaveštenja o razgovoru za angažovanje.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]